GDPR

HaastrupVet AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Enligt Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska samtliga besök journalföras och sparas i minst 5 år efter djurets senaste besök. Företaget är även skyldigt att i enlighet med bokföringslagen spara uppgifter i 7 år.

 

När du registrerar dig som kund ger du automatiskt samtycke till att personuppgifter, samt uppgifter om köp och behandlingar lagras elektroniskt. Dina personuppgifter används för journalföring av behandlingar, e-recept, påminnelser, fakturering.

De personuppgifter som lagras är: namn, fullständig adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress, bilder, djurets ID-nummer.

 

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag, vilket sker efter ditt samtycke. Exempelvis vid direktreglering, labanalyser, remisser. I övrigt lämnas inga uppgifter ut till tredje part om det inte enligt lag är tvunget.

 

Du har när som helst rätt att få information om och eventuellt korrigera de uppgifter som finns i företagets system. Skicka ett mail till pernille@haastrupvet.se för att få tillgång till de uppgifter som finns registrerade på dig. Personuppgiftsansvarig är HaastrupVet AB (org nr 559230-1278). E-post: pernille@haastrupvet.se

HaastrupVet AB

Org.nr: 559230-1278

Momsreg.nr.: 

Reg. för F-skatt

Bankgiro: